İkarus’un Kanatlarından

MİLLİYET SANAT YENİ KEŞİFLER YENİ İŞLER SEVİL DOLMACI


1980 yılı İstanbul doğumlu olan Sabire Başel, lisans eğitimini 2012 yılında mezun olduğu Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Resim Bölümü’nde tamamladı. Öğrenimi sırasında Kemal İskender Atölyesi’nde eğitim alan genç sanatçı, mezuniyetinden sonra açtığı atölyesinde kendi üretimlerini devam ettirmenin yanı sıra, güzel sanatlar fakültesi öğrencilerine sanat tarihi ve resim dersleri vermekte. Eş zamanlı olarak, seramik teknikleri üzerine yoğunlaşıp disiplinlerarası düzeyde kendini geliştiren Algül, 2014 yılında Mimar Sinan Üniversitesi, Sanat Tarihi Bölümü, Batı Sanatı ve Çağdaş Sanat alanında yüksek lisans eğitimine başladı. 2018 yılında Tomtom Designhood etkinliğinde işlerini gördüğümüz sanatçı, yaşamını ve çalışmalarını İstanbul’da sürdürüyor.

Tuval üzerine yağlı ve akrilik boya tekniğinin yanı sıra dijital ortamda yaptığı işler üretiyor. ‘’Çalışmalarımda tesadüfi olanı bir araya getirerek klasik kompozisyon anlayışının sınırlarını zorlama peşindeyim. Kendimi de şaşırtarak istediğim deneyimleri yaratma inancındayım. İlişkisiz olanların ilişkili hale geldiği kompozisyon süreçleri bunlar…’’ diyen Algül, üretim sürecinde dürtüsel ve raslantısal bir yol izlemekte. İlk dönem üretimlerinde çoğunlukla eskiz üzerinden çalışırken son dönem işlerinde daha özgür bir stil ve fırça darbeleri tercih eden sanatçı, kullanacağı renkler dışında üretimleri için belli bir planlama yapmıyor.
Kompozisyonlarında günlük yaşamdan nesneler ve mekanlar kullanan sanatçı, figüratif soyutlamalar, mekânsal boşlukların yarattığı psikolojik etki ve anlatımcı dilden uzak kullandığı objeleri de yarattığı kompozisyonların ögeleri olarak görüyor.

‘’Sanatı bir anlama durumundan çok deneyimleme süreci olarak görüyorum. Her deneyimde yeni bir soru işaretinin kapılarını aralamak benim için önemli. Mekân soyutlamalarının izleyende yarattığı psikolojik etki gözlemlemek istediğim süreçlerden biri.’’ diyen Algül, eserlerinde konu olarak toplumsal olayları ve mitolojik hikayeleri de referans alıyor. ‘Ikarus’ isimli tuval üzerine dijital baskı işinde Yunan mitolojisinin hüzünlü hikayesiyle bilinen karakterini ele almış.
 Ikarus ve babası Daidalus, cezalandırılmak için hapsedildikleri tünelden kaçmak amacıyla bal mumu ve tüylerden kanatlar yaparlar. Dengeli bir uçuş gerçekleştirmeleri gerekirken, Ikarus uyarıları dikkate almaz ve güneşe doğru yükselir. Güneş tanrısı Helios, bu gökyüzüne yükselişi kendine hakaret kabul eder ve Ikarus’un balmumu kanatlarını güneşle eritir. Algül, aynı isimli eserinde Ikarus’un denize düşüş anını kendi ekspresif anlatım diliyle yorumlamış.

‘’Yaptığım çalışmalar anlatım karşıtı olduğundan anlaşılma kaygısı gütmüyorum.’’ diyen sanatçı, ‘’Excluded Madness’’, ‘’Not Sure Of Course’’, ‘’Nonsense Dialogue’’ isimli işlerinde tuval üzerine akrilik sprey ve fırça boya tekniği kullanmış. Bu işlerinde Erasmus’un ‘’Deliliğe Övgü’’ ve M. Foucault ‘’ Deliliğin Tarihi’’ kitaplarını referans alıyor. Erasmus’un ‘’Deliliğe Övgü’’ kitabından yaptığı okumalar sonucu insan doğasını ve insanın çelişkilerle dolu düşüncelerinin yansımalarını gözlemlemeye yönelen sanatçı, bu gözlemlerini sınırları belli olmayan iç ve dış mekanlar, gündelik objeler ve farklı ögelerle tuvallerine aktarıyor. Algül, bu işlerinde mekan kavramı üzerinden insanın yaşadığı uç ruh hallerini ve delilik kavramını sorgulamakta.

Belli bir sanat akımını kendine referans almayan sanatçı, üretimlerinde yakın zaman sanat tarihinin önde gelen isimlerinden besleniyor. Bir çok güncel sanatçının çıkış noktası olan Francis Bacon’ın figüratif soyutlama, psikolojik etki ve mekan-boşluk ilişkisi kullanımını, Henri Matisse’ın çarpıcı renk skalasını, dijital üretimlerinde ise David Hockney’nin tarzını ve çalışma stilini örnek alıyor. Belli bir akımı takip etmektense sanat tarihinde beğendiği sanatçıların öne çıkan özelliklerini kendine referans alan Algül, özgür ifadeci tavrı, çarpıcı renk kullanımı ve çizgisel vurgularıyla öne çıkıyor.

Üretimleriyle eş zamanlı olarak atölyesinde verdiği sanat tarihi ve çizim derslerini devam ettirmeyi planlayan genç sanatçı, yurtdışı sanat yayınlarından da ilgi görmekte. ‘I am in My Natural Colours’ isimli eseriyle Artit dergisi, sonbahar edisyonunda yer alan Algül, takipte kalmanız gereken genç sanatçılardan.