Narmanlı

Teşvikiye semti kurulduğunda, Sultan Abdülmecid tarafından kuruluş hatırası olarak diktirilen bir taş vardır. Günümüzde karakolun yanında duran bu taş, 1900’lerin başına kadar Nüzhetiye Caddesi’nin üst köşesinde yer alırdı. Teşvikiye’nin tam orta yeri denilebilecek bu mevkide, iki caddenin kesiştiği noktada, yıkılmış bir konağın boş arsası yeni sahibini bekliyordu.

Etrafına saldığı korku yüzünden “Kara” lakabı takılan Kara Tahsin Paşa’nın dillere destan konağı yıkıldıktan sonra ortaya çıkan bu arsayı, vaktiyle Rus işgalinden kaçarak İstanbul’a yerleşen Hacı Mustafa Efendi satın aldı. Erzurumlu bir fes tüccarı olan Hacı Mustafa, ticaretten kazandığı tüm parayı meydanlara hâkim, köşe konumdaki binalara yatırırdı.

Teşvikiye’nin merkezindeki bu arsayı aldıktan sonra da, her katında irili ufaklı dört daire bulunan, bir taraftan Teşvikiye ve Hüsrev Gerede caddelerini, diğer taraftan Dolmabahçe vadisi üzerinden tüm Marmara’yı seyreden, altı katlı, güzel bir bina inşa ettirdi. Dönemin mimarî estetik özelliklerini yansıtan bu anıt yapıya sonradan Hacı Mustafa’nın soyadı da olacak olan “Narmanlı” adı verildi.

Tarihi Narmanlı Apartmanı’nda günümüze kadar pek çok sanatçı, tarihçi ve önemli devlet adamı yaşadı. Geçmişten bugüne İstanbul’un en gözde semtlerinden olan Teşvikiye, bugün de bu koca şehrin binbir rengini barındıran; yaşamla, sanatla iç içe geçmiş canlı ve hareketli bir dokuya sahip. Teşvikiye’nin en güzel köşesini tutmuş olan Narmanlı Apartmanı da hem bu dokuyu oluşturan, hem de bu dokuyla şekillenen en önemli yapı taşlarından biri olarak varlığını sürdürmektedir. Sevil Dolmacı Sanat Galerisi de bu ayrıcalıklı dokunun bir parçası olarak bu tarihi binada yerini almaktadır.