LOVE IS WHAT YOU ARE LOOKING FOR

Sanatçı Ali İbrahim Öcal’ın “Güncel Çalışmalar” isimli eser gösterimi,

17 Ocak -13 Şubat 2022 tarihleri arasında Sevil Dolmacı Art Residency mekanı Beşiktaş Beyaz Köşk’te izleyenleri bekliyor. Gösterim, Villa İpranosyan’daki Freedom of the Form sergisine paralel olarak görülebilecek.

Papko, Hakan Çarmıklı, Polimeks, Agah Uğur ve Ferko başta olmak üzere birçok koleksiyonda yer alan Ali İbrahim Öcal, eserlerinde doğa kavramı üzerinde durarak, hayvanları ve doğayı kendi gerçekliğiyle izleyiciye sunuyor. Ali İbrahim Öcal, “Current Works” 17 Ocak-13 Şubat 2022 tarihleri arasında tuval üzerine yağlı boya çalışmalarının yanı sıra, heykel ve buluntu malzeme ile oluşturduğu yerleştirmeleri ve video üretimleriyle Sevil Dolmacı Art Residency / Beyaz Köşk’te görülebilir.