ARTIST / Consultancy

DAVID SALLE

David Salle (d.1952)

1952 yılında Oklahoma’da doğan Salle, eğitimini California Sanat Enstitüsü’nde tamamladı. Salle’in baskıları ve resimleri, rastgele yan yana yerleştirilmiş gibi görünen üst üste bindirilmiş görüntülerden oluşan çoklu katmanlar içerir. Bu imgeler bazen Donald Duck gibi popüler kültürden öğeler ya da geleneksel sanat tarihinden parçalar olabilir. Çalışmalarında bir anlatı yok, ancak seçtiği imgeler rastgele olmaktan uzak, birbirleriyle çapraz referanslı. Halen New York’ta çalışmakta ve yaşamaktadır.

On the River

Acrylic on Canvas 168 x 244 cm