ARTIST / Consultancy

KOMET

Komet (Gürkan Coşkun) 1941 yılında Çorum’da doğdu. 1960-1967 yılları arasında İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi’nde (şimdiki adıyla Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi) Halil Dikmen ve Zeki Faik İzer Atölyeleri’nde çalıştı. Dışavurumcu anlayışın egemen olduğu figüratif yapıtlarıyla tanınır. 1971’de devlet bursu ile Paris’e giderek Vincence Üniversitesi Plastik Sanatlar Bölümü’ne devam etti. Komet’in gerçek dışı ve/veya düşsel bir mekanda yer alan figürleri, geçmiş bir dünyanın günümüze yansımış bireyleri ve insan olgusunun simgeleri izlenimini yaratır. 1970’lerin ortalarına doğru eski resimlerdeki anlam ve psikolojik atmosferle devamlılık gösteren yapıtlar gerçekleştirmeye başlamıştır. Ancak bu yıllardan itibaren köylü ve kentlisiyle Türk tipinin yerini Batılı tipler, düzensiz kalabalık grupların yerini tek figürlerle ikili ya da üçlü figür grupları almıştır.

Read more

İsimsiz

Tuval üzerine yağlıboya 130 x 160 cm

İsimsiz

Tuval üzerine yağlıboya 200 x 200 cm

İsimsiz

Tuval üzerine yağlıboya 56 x 63 cm

Figürlü Kompozisyon

Tuval üzerine yağlıboya 56 x 63 cm