ARTIST / Consultancy

MEHMET GULERYUZ

1938’de İstanbul’da doğan sanatçı, 1958’de girdiği İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Resim Bölümü’nü 1966 yılında bitirdi. Akademi’ye paralel olarak oyunculuk eğitimini farklı aktör stüdyolarında ve önemli amatör tiyatrolarda yaptı. Desen ağırlıklı ilk kişisel sergisini 1963’te açtı. 1970-1975 arasında devlet bursuyla gittiği Paris’te Yüksek Resim ve Litografi ihtisası yaptı. 1971’de Paris’te yaptığı ilk heykellerini, Pont des Arts’da iki yerde sergiledi. 1971’de GalerieThérèse Roussel’de (Perpignan), 1972’de Galerie Luszpinski’de (Paris) ve 1974’te yine Galerie Thérèse Roussel’de (Perpignan), Galerie Philippe Demay’de, (Paris), Galerie Graffiti’de (Rouen) kişisel sergiler açtı. 1975-1980 arasında İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Resim Bölümü’nde ders verdi. 1980-1984 arasında New York’a yerleşti.

Türk Resminde 1980’li yıllarda yeni dışavurumcu eğilimin temsilcileri arasında yer alan Mehmet Güleryüz, figürlerinde renk-desen ilişkisini bir arada barındırır. Eserlerinde biçimden çok renk, desenci yoğun boya dokusu, çizgisel anlatım üslubu bir arada görülür.

Mehmet Güleryüz İstanbul ve Paris’te yaşamaya ve çalışmaya devam ediyor.

#