ARTIST / Consultancy

MUBIN ORHON

1924 İstanbul doğumlu Orhon, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde eğitimini aldıktan sonra Sorbonne Üniversite’sinde doktorasını yapmak için Paris’e gittiği dönemde sanata yöneldi. Bu yönelimin ardından Académie de la Grand Chaumiere’de desen çalışmalarında bulundu. Geometrik soyut çalışmalarından sonra Paris Okulu sanatçılarıyla benzerlik gösteren lekeci bir yaklaşımı benimsedi. 1970’lerde Doğu felsefesinden etkilenerek monokrom çalışmalar yaptı.Resimleri doğu lirizmi olarak değerlendirildi. 1981 yılında Paris’te öldü.