ARTIST / Consultancy

PETER HALLEY

Peter Halley (d.1953)

1953 yılında New York’ta doğan Halley, daha çok geometrik resimleriyle tanınır.

Yirmi beş yılı aşkın bir süredir, Peter Halley’in geometrik resimleri, “hapishaneler” ve “hücreler” olarak adlandırdığı ve sosyal alanda giderek artan geometrikleşmeyi yansıtan bir ilişki oyununa girişmiştir. New York’un ızgaralı şehir planından ve içindeki insanın izolasyonundan esinlenerek, soyut şekli elektronik iletişim yoluyla dış dünyaya bağlı çubuklu bir hapishane hücresi olarak hayal etmektedir. Bir yazar ve ayni zamanda öğretmen olan Halley 2002-2011 yılları arasında Yale Üniversitesi Sanat Yüksekokulu’nda resim ve baskıcılık alanında görev yapmıştırç Halen New York’ta çalışmakta ve yaşamaktadır.

#