HİZMETLER

DANIŞMANLIK / HİZMETLER

Kurumlar İçin

Danışmanlık Hizmetleri

 • Kâr amacı gütmeyen sergi projeleri için alternatif sergi mekânları önerme
 • Envanter kaydı sistemi ile koleksiyonu kronolojik, üslûpsal, teknik vb. özelliklere göre kategorize ederek hazır sergi konseptleri oluşturma.
 • Sanat eserlerinin sigortalanması için fiyat ekspertizliği.

Küratöryel Hizmetler

 • Konsept belirleme
 • Eser seçimi
 • Eser – mekân ilişkisinin düzenlenmesi
 • Teknik desteğin organize edilmesi
 • Heykel parkı projeleri
 • Mimari projelerde ticari veya kâr amacı gütmeyen sergi alanları oluşturma
 • Kâr amacı gütmeyen sergi projeleri için var olan mekânları sergi mekânlarına dönüştürme

Yatırımcılar için

Danışmanlık Hizmetleri

 • Koleksiyon yatırım danışmanlığı
 • Ulusal ve uluslararası müzayedeler için feedback sağlama
 • Yaşam alanı düzenleme

Aracılık Hizmetleri

 • Ulusal ve uluslararası müzayedelerde müşteri adına alımlar yapma
 • Koleksiyon revizyonu sırasında var olan eserlerin elden çıkarılmasına aracılık etme
 • Restorasyon hizmetleri
 • Ulusal ve uluslararası eserlerde özgünlük sertifikası sağlanması

Sanatçılar için

Danışmanlık Hizmetleri

 • Kurumsal bazda sanatçı dataları oluşturma
 • Envanter kaydı oluşturma ve güncelleme
 • Sanatçıyı uygun galeriyle buluşturma

Organizasyon Hizmetleri

 • Bağımsız sanatçılar için sergiler düzenleme
 • Yurtdışında galeri anlaşması olan sanatçılar için Türkiye’de sergi düzenleme