Renkli Dünyanın Karanlık Hikayeleri

MAKALE

Üretimlerinde bir kadın olarak yaşadığı hikayelerden yola çıkarak bellek, gelenek ve kültür üzerine yoğunlaşan Ersen Boğutekin, “Kendimi ararken ve anılarımı resmederken kadınların da sesi olduğuma inanıyorum. Yaşadığım coğrafyanın etkilerini işlerimde yansıtıyorum, çünkü özün popüler kültür etkisiyle kaybolmasını istemiyorum” diyor.

Ersen Boğutekin, 30 Ekim 1997 yılında Hollanda’da doğdu. Orta öğrenimi süresince Hollanda’da ahşap tekniği üzerine eğitimler aldı ancak grafiti ve duvar sanatına olan ilgisini fark etti ve kaligrafik yazılar yazmaya başladı. 2010 yılında Kayseri’de Güzel Sanatlar Lisesi’ne girerek sanatta ilk profesyonel adımını atmış oldu. Erciyes Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü’nü bu yıl tamamlayan Boğutekin, halen Kayseri’de üretimlerine devam ediyor.

Kayseri’de ve çeşitli online platformlarda karma sergilere katıldı. Geçtiğimiz aylarda BASE 2020 genç sanatçısı olarak sergileme kazanmış ve işleri ilgi çekmiştir. Sanatçı üretimlerinde bir kadın olarak yaşadığı hikayelerden yola çıkar. İki kültür arasında yaşayan Ersen, kadın hikayeleri yanında bellek, gelenek ve kültür üzerine de yoğunlaştı. Kolaj tekniği ile kompozisyona eklediği gazete figürleri ve fotoğraflar, resimlerinin ana kurgusunu oluşturdu. Genel olarak baktığımızda resimler ilk bakışta renkli/eğlenceli bir dünyanın kapılarını aralar gibi görünse de, sürrealist ve ekspresif bir atmosferde olup, batılı/çağdaş bir dil içinde doğulu hikayeler barındırır. Bu hikayeler kendi hayatından/kültüründen/çevresinden… Yani “kadın” ana teması altında kültür mirası, kadının sosyal hayattaki yeri ve önemi, cinsiyet/toplumsal cinsiyet, kimlik, aidiyet, zaman-kültür, ataerkil toplum yapısı gibi konular/hikayeler/kurgular bulunur. Amorf formlar, sürreal mekanlar, grotesk figürler spontan bir şekilde yan yana üst üste gelerek organik olmayan/doğal olmayan bir yapıya işaret eder. Hem kavramsal hem de teknik bakımdan bu doğal olmayan haller/durumlar/hisler bir yandan provokatif bir gönderme de barındırır. Çalışmalarında zanaat nesnelerini sıklıkla kullanır, kullanım amacı yine kadına atıf yapmak üzere bir araçtır.

Read more