Kategori: MAKALE

Müziğin İmgelemi

Eğitim boyunca ses ve müzik alanında çalışmalar yapan genç sanatçı Yağmur Uyanık, işlerinde fiziksel ve sanal ortamlarda mekânı keşfetmek için ç...

Continue Reading...

İnsana Ait İzler

Gençleri öne çıkaran etkinliklerin son dönemdeki dikkat çeken ismi Furkan Öztekin; kâğıt kolaj, fotoğraf ve buluntu nesne gibi birbirinden farklı malzeme...

Continue Reading...

Freudyen Arkeoloji

Bütünlüğünden kopardığı beden uzuvlarını tekrar birleştirerek yeniden anlamlandırdığı "karma" bedenler/objeler yaratan Irmak Dönmez, çalışmalarında en sı...

Continue Reading...

Dengedeki Figürler

Resimlerinde soyut yüzeyin ortasına yerleştirdiği küçük kadın ve çocuk figürleriyle ataerkil toplumdaki "kadın" statüsünü eleştiren Ceyda Hü...

Continue Reading...
  • 1
  • 2