Dengedeki Figürler

MAKALE

Resimlerinde soyut yüzeyin ortasına yerleştirdiği küçük kadın ve çocuk figürleriyle ataerkil toplumdaki “kadın” statüsünü eleştiren Ceyda Hüseyinoğlu, “Bir sanatçı ve bir kadın olarak toplumsal meselelerle ilgili çok fazla kaygım var ama en çok kadın cinayetleri söz konusu bende büyük bir tiksinti ve öfke yaratmakta,” diyor.

Ceyda Hüseyinoğlu, 1980 yılında İstanbul’da doğdu. 2013 yılında Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim bölümünden mezun olmuştur. Mezun olduktan hemen sonra kendi atölyesini açarak, çalışma atölyesinde profesyonel olarak devam eden genç sanatçı akabinde ikisi uluslararası olmak üzere birçok karma sergiye katıldı.

2015 yılında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi tarafından renk uzmanlığı görevine getirilerek, sosyal sorumluluk projesi kapsamında, İlköğretim okullarında öğretmenlere ve öğrencilere gönüllü olarak temel sanat ve tasarım dersleri verdi. Söz konusu dersler sanatçının üslubunu oluştururken önemli rol oynadı. Bauhaus ekolü üzerine çalışan sanatçı, resimlerindeki soyut alt yapıyı kurgularken, bu ekolün referanslarını kullanır. Eserlerinde zaman, mekan ve bellek kavramından uzak boşlukta asılı figürler ile yarattığı kompozisyonlar çağdaş bir kurguya işaret eder. Kompozisyonun ortasına yerleştirilmiş küçük kadın ve çocuk figürleri, ataerkil toplumdaki “kadın” statüsünü eleştirirken aynı zamanda tarihten günümüze uzanan bu kimliksel ölüm-kalım savaşını ve her türlü eşitsizliği farklı perspektiflerden izleyiciye aktarmayı amaçlamakta. Büyük resmin tam ortasında yer alan küçük tek başına figürler aslında evrende kapladığımız küçük etkisiz alana işaret eder.

Read more