Emre Kapçak: Biricik Fotoğraflar

MAKALE

Moda fotoğrafçılığının yaptığı kavramsal çalışmaları beslediğini söyleyen Emre Kapçak, gelenekle günceli hem teknik hem de kavramsal çarçeve ölçeğinde oldukça başarılı biçimde harmanlıyor.

Emre Kapçak 1985’te Ankara’da doğdu. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Fotoğraf Bölümü’nü bitirdi ve hala aynı okulda yüksek lisans eğitimine devam ediyor.

2015’te Tophane-i Amire’de 2016’da İstanbul Uluslararası Sanat Fuarı’nda işleri sergilenen Kapçak, 2016 yılında Lions Kulübü, Genç Yetenekler yarışmasında birincilik ödülü aldı.

2020’de Mamut Art Project’de işleri sergileme alan Kapçak, aldığı eğitimin daha bilinçli üretimler yapmasını sağladığını belirtiyor. Özellikle fotoğraflarının baskısını gerçekleştirdiği sıra dışı malzemeler onun özgürlük/özgünlük alanı. Kefen bezi, cam gibi malzemelerin üzerine gerçekleştirdiği baskılar eserin alt metni ve/veya yer aldığı projenin temasıyla oldukça ilişkili olarak seçiliyor.

Genç sanatçı farklı denemeleri yanında moda fotoğrafçılığı alanında da aktif olarak çalışıyor. Moda fotoğrafçılığının yaptığı kavramsal çalışmaları beslediğini söyleyen Kapçak, ilk dönem üretimlerinde dijital fotoğraf tekniklerinden faydalandı. Ancak Akademiye girdikten sonra karanlık oda ve kimyasal fotoğraf ile ilgilenmeye başladı. Üretim sürecinde bu vasıtayla kırılma yaşayan sanatçı, eserin tüm aşamalarında esere fiziksel anlamda dokunup müdahale edebilmek ve fotoğrafla farklı nesneleri bir araya getirip anlam katmanlarını arttırmak üzerine çalışmalar yapmaya başladı. Söz konusu çalışmaları antik-avangard fotoğraf teknikleri (Cyanotype, Salt Print ve Wet Plate Collodion, Tinytype vb.) kullanarak gerçekleştiren Emre Kapçak, bu şekilde esere dokunarak, onu deneyimleyerek ve hissederek ortaya çıkardığı nesnesinin biricik olması çabasında.

Read more