ARTIST / Artist, Residency

DEREK WEISBERG

Derek Weisberg, 1983 yılında doğdu. Çok küçük yaşlardan itibaren 3 boyutlu şekillendirmeye yönelik bir çaba içerisinde olan sanatçı, sanatı insan olmanın imkânsız günlük zorluğunu işlemenin bir yolu olarak kullanır. Portrelerinde seramik, taş, ahşap sıva ve buluntu malzemeler ile bir araya getirilen figürlerin yüzlerinde ve hareketlerinde farklı duygular yakalar.

Weisberg, heykel pratiğine ek olarak, benzer bir estetikte çizimler ve resimler de üretmektedir. Uyumsuz özelliklerin katmanlaşması yoluyla bozulmuş yüzleri içeren ek çizilmiş öğelerle karışık bir kolaj olarak karşımıza çıkar. Sanat hayatına başladığı andan bu yana Weisberg, kendi galerisi Boontling Gallery’sini açtı ve çok sayıda başka gösterinin de küratörlüğünü yaptı.

Ayrıca Stephen De Staebler, Ursula von Rydingsvard, Manuel Neri gibi çok değerli sanatçılarla çalıştı. Weisberg ayrıca bölgesel, ulusal ve uluslararası alanda sergilenen güçlü ve zorlu bir stüdyo uygulaması sürdürmektedir.

Sanatçı CV’si

 

#