ARTIST / Artist, Consultancy

JASON STOPA

Jason Stopa, dijital çağda jestsel soyutlamanın potansiyeline hitap eden işler üretir. Teknikleri ve formları sanat tarihinden alsa da, Stopa’nın resimleri analog ve dijitalin iç içe geçtiği çağdaş kültürde konumlanır. Resmin “ışık kadar renk ve mekan kadar ışık” olduğu fikrini taşıyan Stopa, izleyicinin ön ve arka plan algısını yıkan, tanımlanmış çizgilerin ve opak renklerin basitleştirilmiş bir yüzey üzerinde düzenlendiği işler yaratır. Eserleri, rengin güçlü yeteneklerini öven, mutluluk ve pozitiflik taşır. Stopa, yaratma dürtüsü ile üretme ve görüntülemenin aciliyetini sorgulayan büyük vuruşlarla hızlı bir şekilde yağlı boya katmanları uygular. İmpasto tekniği kullandığı alanları görünür kılması, izleyiciye anlık bir dijital yaratımı değil, resmin fiziksel varlığını ve önemliliğini hatırlatır. Lisans derecesini Indiana Üniversitesi’nden ve yüksek lisans derecesini ders verdiği Pratt Institute’den alan Stopa, New York’ta çalışıp üretimlerine devam etmektedir. Bir yandan da mezun olduğu Pratt Institute’de öğretim görevlisi olarak çalışmaktadır.

Sanatçı Cv’si

Orange Nude Architecture II

Oil on canvas 167.64 x 137.16 cm