GALERİ / SERGİLER

SERGİLER

Kişisel Sergi

15.03.2023 – 19.04.2023

Cody Choi - The Soul of the Silk Road

Sevil Dolmacı Art Gallery, Koreli sanatçı Cody Choi’nin Türkiye’de gerçekleşecek ilk kişisel sergisine ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyar. 15 Mart – 19 Nisan 2023 tarihlerinde gerçekleşecek “The Soul of the Silk Road” isimli sergi, sanatçının kişisel yolculuğu ile tarihi İpek Yolu’nun zengin kültürel ve sanatsal mirasının kesişim noktasında yer alıyor.

2017 yılında Venedik Bienali’nde Lee Wan ile birlikte ülkesi Güney Kore’yi temsil eden Choi’nin, İstanbul’daki sergisinde neon enstalasyonlarının yanı sıra, tuval üzerine “Color Paintings” serisinden çalışmaları ve mermer üzerine özel bir teknik ile üretilen “Noblesse Hybridige” serisinden işleri yer alacak. 

1983-2003 yılları arasında Amerika’da yaşayan ve sanat hayatına burada başlayan Choi, sanat öğrenimi gördüğü CalArts’da Mike Kelley ile çalışır. Choi, ABD’de “Asyalı”, anavatanına döndüğünde ise “Amerikalı” olmanın zorluklarını yaşar, ve bunun yarattığı hayal kırıklığını eserlerine yansıtır. Kore’ye döndüğünde karşılaştığı “Amerikanlaşma” eğilimi ise bu hayal kırıklığını pekiştirir. Sanatçının resim, heykel ve enstalasyon çalışmaları, günümüzün farklı kültürleri ile melez kültürler arasındaki çatışmalara ve bunun sonucunda yaratılan sonsuz sosyal olguya odaklanır.

İpek Yolu’nun yüzyıllar boyunca Doğu ve Batı arasındaki sosyo ekonomik ve kültürel, sanatsal ve daha birçok alanda kültürlerarası yarattığı iletişim ve buna bağlı meydana gelen küreselleşme ve hibritleşme, Cody Choi’nin eserlerinin odak noktası olarak karşımıza çıkıyor. “Noblesse Hybridige” serisi ismini Fransızca’da asil kimselerin başkalarına mertçe ve iyi yürekli davranma görevi anlamına gelen “noblesse oblige” ifadesinden alır. Choi, bu ifadede yer alan fiili değiştirerek “hibrit” kelimesi ile birleştirir ve yeni bir kelime yaratır (hybridige). Böylelikle manevi sorumluluk ve hibritleşme konuları bir araya gelir. Seride yer alan eserler de estetik ve kültürel melezleşmenin bir örneği olarak karşımıza çıkar. “Noblesse Hybridige”, on yedinci yüzyılda Avrupa’da ortaya çıkan resim türlerinden Rokoko tarzında çiçek resimlerinin üzerine “Sagunja” adı verilen geleneksel Koreli bir resim türüne ait floral formların eklenmesi ile meydana gelir. Choi, teknik olarak da birbirinden farklı üretim şekillerini bu seride bir araya getirir. Rokoko tarzındaki çiçek motifleri mermer üzerine baskı olarak yerleştirilirken, bir sonraki adımda sanatçı geleneksel fırça tekniği ile Sagunja çiçek motiflerini ekler. Birbirinden farklı çağlarda ve coğrafi olarak farklı bölgelerde, farklı sosyal, kültürel ve ideolojik ortamlarda yaratılan çiçek motifleri böylelikle bir araya gelir ve melez bir tür ortaya çıkar.

Sergide yer alan ve 2016’ya tarihlenen “Color Paintings” isimli seri ise, Choi’nin birbirinden farklı iki kültür arasında yaşadığı karmaşa ve kaygı ile şekillenir. Renklerin isimlerinin ifade ettiklerinden farklı bir renkte yazılması, kelimenin anlamını akıl yoluyla okuyan sol beyin ile renkleri ve duyguları algılayan sağ beynin fonksiyonlarını bozar. Choi, bu resimler aracılığıyla izleyiciyi resimlerini beyinden değil, kalpten okumaya davet eder ve resim sanatının görsel ve kavramsal olarak farklılık gösterebileceğini ortaya koyar.

Cody Choi’nin Venedik Bienali’nden aşina olduğumuz neon enstalasyonları, sanatçının Amerikan toplumunda “yabancı Asyalı” kimliğini bulması konusunu işler. Genellikle Taoizm konulu metinlerden alıntıladığı tek satırlık yazıları Çinceden İngilizceye çeviren Choi, ardından bu İngilizce tek satırlık yazıları Korece neon tabelalarına aktarır. Bu işaretler bir Koreli veya Kore işaretlerini okuyabilen biri tarafından okunduğunda, İngilizce dizesi fonetik olarak telaffuz edilebilir hale gelir. Choi için bu kültür ve dil kombinasyonu, kendi yaşadığı göçmenlik deneyimini ve aynı zamanda günümüzde insanlık olarak deneyimlediğimiz hibrit kültürü yansıtmaktadır.

“The Soul of the Silk Road” 15 Mart – 19 Nisan tarihleri arasında Sevil Dolmacı Art Gallery, Villa İpranosyan’da görülebilir.

Cody Choi hakkında bilgi için tıklayınız

GEÇMİŞ SERGİLER